Позиционер

  • Positioner

    Позиционер

    The позиционер на робот за заваряванее важна част от производствената линия на робот за заваряване и гъвкавостта на заваряване плюс единица. Оборудването има проста структура и може да завърти или преведе заварения детайл в най-добрата позиция на заваряване. Обикновено роботът за заваряване използва два позиционера, единият за заваряване, а другият за зареждане и разтоварване на детайла.